Total Tayangan Halaman

Rabu, 02 Mei 2012

katuranggan ayam aduan

1.Ayam Kinantan Putih: Bila ayam ber'ules putih bersih (tembus paruh, mata, kaki) kelebihan Ayam Kinantan Putih : membawa keberuntungan dalam perniagaan, sebagai ayam tolak bala penyakit, ataupun juga guna-guna dari ilmu hitam. 2.Gagak Limang : Bila ayam ber'ules jragem (bulu warna hitam kilap) dengan bulu sayap tumbuh dobel sedangkan pada bentuk sayapnya menyilang menyerupai gunting. Kelebihan Ayam Gagak Limang : Ayam menangan. 3. Geger Karang : Apabila bagian sayap ayam paling ujung terdapat 1 bulu warna putih. Kelebihan Ayam Geger Karang : Ayam ulet dan tidak mudah menyerah. 4. Songgo Bumi : Apabila posisi tidur ayam lehernya diselonjorkan lurus kedepan menyentuh tanah. Kelebihan Ayam Songgo Bumi : Ayam mempunyai pola tarung mengunci lawan, tahan pukul, dan mental tarung yang bagus. 5. Pancuran Emas : Apabila ayam memiliki sisik kaki pada bagian kanan maupun kiri tersusun rapi. Kelebihan Ayam Pancuran Emas : Terhindar dari sial. Gembolo Geni : Apabila jalu pada kaki ayam kanan kiri tumbuhnya satu saja dan ber'ules kelabu kemerahan dengan sisik kaki warna putih. 6.Bima Kurda : Apabila pada bagiandada tumbuh bulu-bulu lebar. Kelebihan Bima Kurda : mempunyai wibawa yang bagus dan menangan. 7. Kadal Meteng : Bila kedua jari tengah ayam terlihat seperti bengkak (bukan bubulan). 8.Tunggak Alingan : Bila ayam jalannya jinjit jari belakang tidak menyentuh tanah saat jalan. Basunanda : Apabila ayam memiliki kaki berwarna kelabu kehitaman. 9. Begananda : Bila ayam memiliki kaki berwarna kuning kemerahan. 10. Mas Tinuruh : Bila ayam memiliki bulu warna putih kehijauan dengan kaki berwarna kuning. 11. Mas Sinagling : Bila ayam memilikibulu warna putih kehijauan dengan kaki berwarna kuning mencolok. 12. Kopek & Kopyor : Kopek adalah ayam yang pukulannya membutakan mata lawan, sedangkan Kopyor adalah ayam yang penampilannya membuat musuh gemetaran. CIRI-CIRI AYAM SURO / AYAM YANG MEMPUNYAI DAYA MISTIK Ayam suro merupakan ayam yang memiliki daya mistik dan mempunyai ciri-ciri yang tidak semestinya ada pada ayam lain secara umum. konon ayam suro memiliki kekuatan mistik dan derajat yang lebih tinggi dibanding ayam lainnya sehinggaayam suro hanya bisa dilawan dengan ayam suro lainnya. karena bila ayam suro dilawan dengan ayam yang tidak memilikiunsur ciri ayam suro maka kononayam lawan akan kalah tanpa sebab yang tidak jelas. Ciri-ciri ayam suro yang dimaksuddiatas adalah sebagai berikut: Suro Cepaka : Apabila ayam ber'Ules Wido cepaka (bulu ayam yang berwarna putih kehijauan), Buntut mubal (ekor ayam yang terdiri atas warna hitam & putih),jalu cantel (jalu yang bentuknya melengkung keatas), jengger tigan (jengger yang berbelah 3). Suro Ireng : Apabila ayam berwarna hitam, rawis & wiring merah hati (ules Galih), dengan mata hitam, jengger tigan (jengger berbelah 3), jalu panjangtapi tidak tajam dan kakinya berwarna hitam. Suro Bungkus : Apabila ayam ber'Ules blorok, berkaki hitam, berjalu bungkus. Suro Watu: Apabila dibawah jalu ayam terdapat benjolan seperti batu. Suro Kopyor : Bila saat ayam dipegang lalu di goyang maka akan terdengar seperti ada air ditubuh ayam. Suro Pengantin : Bila terdapat 2 bulu pada bagian ekor yang menjulang lebih panjang dari bululainnya Suro Dukun : Bila terdapat 1 bulu pada bagian ekor yang menjulang lebih panjang dari bululainnya Suro Petir : Bila sisik pada jari tengah ayam pecah terbagi 2 Suro Rembes : Bila mata ayam terlihat seperti ayam sedang sedih/menangis Suro Teleh : Bila ayam memiliki dua teleh Suro Tanjung Karang : Bila ayam memiliki jalu susun

Tidak ada komentar:

Posting Komentar